foodstyling.be (“foodstyling.be”) beheert de website foodstyling.be en kan andere websites exploiteren. Het is het beleid van foodstyling.be om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we kunnen verzamelen tijdens het gebruik van onze websites.

Website bezoekers

Net als de meeste website-exploitanten verzamelt foodstyling.be niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het soort dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, taalvoorkeur, verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. foodstyling.be doel bij het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie is om beter te begrijpen hoe foodstyling.be bezoekers hun website gebruiken. Foodstyling.be kan van tijd tot tijd niet-persoonlijk identificerende informatie vrijgeven, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van haar website.

foodstyling.be verzamelt ook potentieel persoonlijk identificerende informatie zoals Internet Protocol (IP) -adressen voor ingelogde gebruikers en voor gebruikers die commentaar achterlaten op foodstyling.be weblogs / sites. foodstyling.be maakt alleen ingelogde gebruikers- en commentator-IP-adressen bekend onder dezelfde omstandigheden als het gebruikt en onthult persoonlijk identificeerbare informatie zoals hieronder beschreven, behalve dat commentator-IP-adressen en e-mailadressen zichtbaar zijn en worden bekendgemaakt aan de beheerders van de blog / site waar de opmerking is achtergelaten.

Verzameling van persoonlijk identificeerbare informatie

Bepaalde bezoekers van de websites foodstyling.be kiezen ervoor om met foodstyling.be te communiceren op manieren die foodstyling.be vereisen om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen. De hoeveelheid en het soort informatie dat foodstyling.be verzamelt, hangt af van de aard van de interactie. We vragen bijvoorbeeld bezoekers die zich aanmelden op de website foodstyling.be om een ​​gebruikersnaam en e-mailadres op te geven. Degenen die transacties aangaan met foodstyling.be wordt gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken, waaronder zo nodig de persoonlijke en financiële informatie die nodig is om die transacties te verwerken. In elk geval verzamelt foodstyling.be dergelijke informatie alleen voor zover nodig of gepast om het doel van de interactie van de bezoeker met foodstyling.be te vervullen. foodstyling.be maakt geen persoonlijk identificeerbare informatie bekend anders dan hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met de waarschuwing dat het hen kan verhinderen om bepaalde website-gerelateerde activiteiten uit te voeren.

Geaggregeerde statistieken

foodstyling.be kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers van haar websites. foodstyling.be kan deze informatie openbaar weergeven of aan anderen verstrekken. Foodstyling.be onthult echter geen persoonlijk identificeerbare informatie anders dan hieronder beschreven.

Bescherming van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie

foodstyling.be onthult potentieel persoonlijk identificerende en persoonlijk identificerende informatie alleen aan die van zijn werknemers, aannemers en gelieerde organisaties die (i) die informatie moeten kennen om deze namens foodstyling.be te verwerken of om diensten beschikbaar bij foodstyling te bieden .be websites, en (ii) die ermee hebben ingestemd het niet aan anderen bekend te maken. Sommige van die werknemers, aannemers en aangesloten organisaties kunnen zich buiten uw eigen land bevinden; door gebruik te maken van foodstyling.be websites, stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie aan hen. foodstyling.be zal potentieel persoonlijk identificerende en persoonlijk identificeerbare informatie aan niemand verhuren of verkopen. Behalve aan zijn werknemers, aannemers en aangesloten organisaties, zoals hierboven beschreven, onthult foodstyling.be potentieel persoonlijk identificerende en persoonlijk identificerende informatie alleen in reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek, of wanneer foodstyling.be gelooft in goede van mening dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om de eigendommen of rechten van foodstyling.be, derden of het grote publiek te beschermen. Als u een geregistreerde gebruiker van een foodstyling.be-website bent en uw e-mailadres hebt opgegeven, kan foodstyling.be u af en toe een e-mail sturen om u te informeren over nieuwe functies, om uw feedback te vragen of om u op de hoogte te houden van wat er gaande is met foodstyling.be en onze producten. Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via e-mail of via een van onze feedbackmechanismen), behouden wij ons het recht voor om het te publiceren om ons te helpen uw verzoek te verduidelijken of te beantwoorden of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen. foodstyling.be neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van mogelijk persoonlijk identificerende en persoonlijk identificeerbare informatie.

koekjes

Een cookie is een reeks informatie die een website op de computer van een bezoeker opslaat en die de browser van de bezoeker aan de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert. foodstyling.be gebruikt cookies om foodstyling.be te helpen bij het identificeren en volgen van bezoekers, hun gebruik van de foodstyling.be-website en hun voorkeuren voor websitetoegang. foodstyling.be bezoekers die niet willen dat cookies op hun computer worden geplaatst, moeten hun browsers zo instellen dat cookies worden geweigerd voordat ze foodstyling.be-websites gebruiken, met het nadeel dat bepaalde functies van foodstyling.be-websites mogelijk niet goed werken zonder de hulp van cookies.

Zakelijke overdrachten

Als foodstyling.be, of vrijwel al zijn activa, zouden worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat foodstyling.be failliet gaat of failliet gaat, zou gebruikersinformatie een van de activa zijn die wordt overgedragen of verkregen door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat elke verwerver van foodstyling.be uw persoonlijke gegevens kan blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid.

advertenties

Advertenties die op een van onze websites verschijnen, kunnen aan gebruikers worden geleverd door advertentiepartners, die cookies kunnen plaatsen. Met deze cookies kan de advertentieserver uw computer herkennen telkens wanneer ze u een online advertentie sturen om informatie te verzamelen over u of anderen die uw computer gebruiken. Met deze informatie kunnen advertentienetwerken onder andere gerichte advertenties leveren waarvan zij denken dat ze voor u het meest interessant zijn. Dit privacybeleid heeft betrekking op het gebruik van cookies door foodstyling.be en heeft geen betrekking op het gebruik van cookies door adverteerders.

Wijzigingen privacybeleid

Hoewel de meeste veranderingen waarschijnlijk klein zullen zijn, kan foodstyling.be van tijd tot tijd haar Privacybeleid wijzigen, en naar goeddunken van foodstyling.be. foodstyling.be moedigt bezoekers aan om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen in haar privacybeleid. Als u een websiteaccount voor foodstyling.be heeft, ontvangt u mogelijk ook een melding over deze wijzigingen. Als u deze site blijft gebruiken na een wijziging in dit privacybeleid, betekent dit dat u deze wijziging accepteert.